Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán
  Archív správ
 
Informácie o OZE
> Oznam Boli zverejnené závery štúdie „Posúdenie vplyvu obnoviteľných zdrojov elektriny prevádzkovaných na území SR na elektrizačnú sústavu SR“...
(30. 11. 2012)

> Informácia Postup SEPS, a. s., pri vydávaní stanovísk k žiadostiam na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu zdroja elektriny ...
(11. 6. 2010)

> Oznam Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS, a.s.) ako prevádzkovateľ elektrizačnej prenosovej sústavy, oznámila záujemcom o výstavbu zdrojov elektriny na báze technológie fotovoltického využitia slneč...
(11. 12. 2009)

> Oznam Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS, a.s.) ako prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy Slovenskej republiky oznamuje...
(27. 11. 2009)