Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán
  Archív správ
 
Informácie
> Informácia Dňa 01.03.2021 bol zahájený prieskum týkajúci sa procesov tieňových aukcií. ...
(4. 3. 2021)

> Oznam Dňa 23. 2. 2021 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené zmeny vo vybraných dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy....
(25. 2. 2021)

> Oznam Dňa 22.2.2021 bolo zverejnené  „Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán týkajúcim sa elektroenergetických zariadení SEPS“...
(23. 2. 2021)

> Oznam Dňa 19.02.2021 bola zahájená Verejná konzultácia k Návrhu na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu...
(19. 2. 2021)

> Oznam ENTSO-E zverejnilo aktualizovanú správu k rozpadu prepojenej európskej prenosovej sústavy dňa 8.1.2021....
(27. 1. 2021)

> Oznam Bola zverejnená tlačová správa ENTSO-E k rozpadu prepojenej európskej prenosovej sústavy dňa 8.1.2021....
(15. 1. 2021)

> Oznam Dňa 30. 11. 2020 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0013/2020/E-PP, ktorým ÚRSO mení Prevádzkový poriadok...
(4. 1. 2021)

> Oznam Dňa 1. 1. 2021 nadobúdajú účinnosť dokumenty A, B, E, F, N a O Technických podmienok prístupu a pripojenia...
(31. 12. 2020)

> Rozhodnutie ÚRSO č. 0109/2021/E Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0109/2021/E, ktorým ÚRSO určil tarify za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a podmienky ich...
(22. 12. 2020)

> Súťaž o logo nového medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky Free Sky Slovensko je jednou zo siedmich krajín zapojených v projekte LIFE Danube Free Sky. Oficiálne slovenské partnerstvo zastupujú traja...
(22. 12. 2020)

> Oznam Boli zverejnené Pravidlá Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. ...
(17. 12. 2020)

> Oznam Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0100/2021/E, ktorým ÚRSO určil ceny za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a dodávku regulačnej elektriny od 1. januára 2021...
(15. 12. 2020)

> Oznam Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0098/2021/E, ktorým ÚRSO ktorým určil ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny...
(15. 12. 2020)

> Oznam Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0300/2020/E, ktorým ÚRSO zmenil koeficient zahrnutia rezervovanej kapacity ...
(1. 12. 2020)

> Pozvánka na ENTSO-E Workshop Na internetovej stránke ENTSO-E bola zverejnená pozvánka na druhý verejný workshop k implementácii MARI...
(27. 11. 2020)

> Oznam Dňa 24. 11. 2020 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené aktualizačné zmeny vo vybraných dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia...
(26. 11. 2020)

> Informácia Dňom 20.11.2020 spoločnosť SEPS spúšťa novú možnosť uplatnenia zákonného nároku vlastníka na vyplatenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku vlastníka v prospech prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Nárok si vlastníci nehnuteľností dotknutých elektroenergetickou stavbou môžu uplatniť cez odkaz „Náhrady“ na webovej stránke SEPS vyplnením formulára....
(20. 11. 2020)

> Oznam o uvedení nových slovensko-maďarských vedení do prevádzky Z dôvodu nepredpokladanej mimoriadnej situácie dlho očakávané uvedenie nových slovensko-maďarských prepojovacích vedení medzi elektrickými stanicami Veľký Ďur (SK) – Gönyű (HU) – Gabčíkovo (SK) a Rimavská Sobota (SK) – Sajóivánka (HU) do prevádzky bolo posunuté na neskorší termín....
(13. 11. 2020)

> Oznam Dňa 1.11.2020 nadobúdajú účinnosť dokumenty A, B, C, D, E, a F Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované dokumenty sa nachádzajú v časti Dokumenty/Technické podmienky...
(30. 10. 2020)

> Oznam Dňa 20.10.2020 bolo predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. schválené rozhodnutie o udelení autorizácie na vykonávanie certifikačných meraní na službe sekundárna regulácia napätia pre spoločnosť IPESOFT, spol. s r.o., Bytčická 2, 010 01 Žilina. Aktualizovaný zoznam autorizovaných osôb na vykonávanie certifikačných meraní PpS v ES SR je na link...
(22. 10. 2020)

Predchádzajúca 1 2 3 4 5