Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán
  Archív správ
 
Tlačové správy
> Aktualizovaný plán testovania Projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling) Strany Projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling) informujú účastníkov trhu o miernej úprave plánu testovania projektu....
(18. 3. 2021)

> Spoločnosť SEPS prekročí plánovaný zisk za rok 2020 o vyše 40 mil. eur, t. j. o 100 % Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) dosiahla v roku 2020 pozitívny hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 83 miliónov eur....
(26. 2. 2021)

> Zmeny v predstavenstve a vrcholovom manažmente SEPS V akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) sa uskutočnili personálne zmeny v zastúpení predstavenstva, ako aj vrcholového manažmentu....
(16. 2. 2021)

> Úspešný začiatok spoločného regionálneho testovania Projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling) Nominovaní operátori trhu s elektrinou (NEMO) a prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS)...
(1. 2. 2021)

> Rozhovor Rozhovor s členom predstavenstva SEPS Michalom Pokorný a členom predstavenstva ČEPS Pavlom Šolcom...
(17. 12. 2020)

> Rozšírenie Single Day-Ahead Coupling (SDAC) o Grécko Ponuková oblasť Grécka je od 15.12.2020 integrovaná do celoeurópskeho denného trhu s elektrinou prostredníctvom...
(16. 12. 2020)

> ČEPS a SEPS sa dohodli na prehĺbení vzájomnej spolupráce v oblasti rozvoja trhu so službami výkonovej rovnováhy Prevádzkovatelia prenosových sústav v Českej republike a na Slovensku, spoločnosti ČEPS, a. s., a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „SEPS“), sa dohodli na užšej spolupráci v oblasti obstarávania služieb výkonovej rovnováhy....
(7. 12. 2020)

> Informácia: Začiatok publikácie údajov z výpočtu kapacity pre denný trh prostredníctvom flow-based v regióne Core, výsledkov simulácie Market Coupling a aktualizovaného plánu projektu Členovia projektu Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC) pripravili tlačovú správu o postupnom prechode ...
(13. 11. 2020)

> Celofiremné testovanie zamestnancov SEPS na COVID-19 revádzkovateľ prenosovej sústavy, spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), v rámci súboru prijatých opatrení pre minimalizáciu šírenia ochorenia COVID-19 pristúpila v dňoch 6. až 9. 11. 2020 k realizácii opakovaného celofiremného RT-PCR testovania zamestnancov. Máme nastavené pravidlá testovania RT-PCR testmi vzhľadom na ich vyššiu spoľahlivosť. Hlavným cieľom tohto opatrenia je ochrana zdravia zamestnancov spoločnosti v snahe zabezpečiť personálne pokrytie všetkých čin...
(12. 11. 2020)

> Projekt DE-AT-PL-4MMC informuje účastníkov trhu o aktuálnom stave a plánovaní projektu Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) a Nominovaní operátori denného trhu (NEMO) participujúci v projekte pripravili tlačovú správu o súčasnom stave, plánovaní a ďalších krokoch v projekte na základe usmernia Európskej Komisie a zúčastnených národných regulačných orgánov.  Cieľom projektu  DE-AT-PL-4MMC  je prepojiť prevádzkové riešenia 4MMC (Market Coupling medzi CZ-SK-HU-RO) a MRC (tzv. Multi-Regional Coupling)...
(9. 11. 2020)

> Projekt Danube InGrid uľahčí integráciu obnoviteľných zdrojov Spoločným cieľom Európskej únie je zvýšiť produkciu energie z obnoviteľných zdrojov. Zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektriny pri neustále sa zvyšujúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie (OZE) predstavuje jednu z najväčších výziev súčasnej energetiky, s ktorou súvisí aj potreba posilniť odolnosť a spoľahlivosť sústav, aby boli schopné zvládnuť zvýšenú inštaláciu nových OZE napriek nestálej (kolísavej) výrobe elektriny....
(19. 10. 2020)

> Usmernenie Európskej komisie o pokračovaní projektu DE-AT-PL-4MMC (Interim Coupling) Dňa 22.09.2020 obdržali národné regulačné úrady Rakúska, Nemecka, Poľska a krajín 4M MC (Česka, Maďarska, Rumunska a Slovenskej republiky) usmernenie zo strany Európskej komisie (Generálneho riaditeľstva pre energetiku) určené pre nominovaných organizátorov trhu s elekt...
(25. 9. 2020)

> Integrácia denných trhov - informácia o stave projektu DE-AT-PL-4MMC Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) a Nominovaní operátori denného trhu (NEMO) participujúci v projekte pripravili tlačovú správu o súčasnom stave implementácie projektu. Cieľo...
(10. 9. 2020)

> Spoločnosti 50Hertz a PSE nepodpísali bilaterálnu zmluvu umožňujúcu participáciu účastníkov trhu z SK, ČR a DE na poľskom kapacitnom mechanizme V nadväznosti na tlačovú správu spoločnosti SEPS „Poľský kapacitný mechanizmus – príležitosť participácie pre slovenské subjekty...
(26. 8. 2020)

> Prezidentom Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska sa stal Thomas Jan Hejcman BRATISLAVA 24. júla (SITA) - Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska má ...
(27. 7. 2020)

> Oznam „Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová spoločnosť, a. s., upozorňuje, že v médiach TV Markiza, SITA, Webnoviny ...
(3. 7. 2020)

> Výsledky hospodárenia za rok 2019 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., dosiahla...
(18. 6. 2020)

> Prevádzkovatelia prenosových sústav SEPS a ČEPS uzavreli Memorandum o spolupráci Prevádzkovatelia prenosových sústav SEPS a ČEPS uzavreli Memorandum o spolupráci...
(18. 5. 2020)

> SEPS sa stáva účastníkom systému IGCC Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. . (ďalej len „SEPS“) sa...
(11. 5. 2020)

> Rozhodnutie jediného akcionára - zmena predstavenstva spoločnosti Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti...
(17. 4. 2020)

Predchádzajúca 1 2 3 4 5