Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Verejné obstarávanie
  Zákon č. 343/2015 Z. z
  Zákon č. 25/2006 Z. z.
 
Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z. z.

Profil obstarávateľa

Zverejňovanie informácií a dokumentov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • obchodné meno: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  • sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
  • identifikačné číslo: 35 829 141
Názov predmetu zákazky Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn
Zoznam zmlúv za poskytnuté služby, v zmysle opisu predmetu zákazky zrealizovaných za predchádzajúce tri roky Zoznam_zmluv.xls

Názov predmetu zákazky Inžinierske činnosti pre stavbu "Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany - Križovany"
Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§41_ods.1_zakona_A.doc
Dokument_§41_ods.1_zakona_B.doc
Informačná povinnosť podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§44_ods.2_zakona.doc

Názov predmetu zákazky „Inžinierska a projektová činnosť realizovaná pre stavbu: „Diaľkové riadenie a výmena transformátora T404 v ESt Podunajské Biskupice“
Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§41_ods.1_zakona_A.doc
Dokument_§41_ods.1_zakona_B.doc
Informačná povinnosť podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§44_ods.2_zakona.doc

Názov predmetu zákazky Projektové činnosti pre stavbu "Vedenie 2x400 kV lokalita Bystričany - Križovany"
Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§41_ods.1_zakona_A.doc
Dokument_§41_ods.1_zakona_B.doc
Informačná povinnosť podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§44_ods.2_zakona.doc

Názov predmetu zákazky „Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves“ - inžinierska a projektová činnosť
Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§41_ods.1_zakona_A.doc
Dokument_§41_ods.1_zakona_B.doc
Informačná povinnosť podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§44_ods.2_zakona.doc

Názov predmetu zákazky „Upgrade systému DaE ( rok 2013 )“
Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§41_ods.1_zakona_A.doc
Dokument_§41_ods.1_zakona_B.doc
Informačná povinnosť podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§44_ods.2_zakona.doc
Správa o zákazke podľa § 21 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§21_zakona.pdf

Názov predmetu zákazky Inovácia technológie merania cezhraničných vedení
Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§41_ods.1_zakona_A.doc
Dokument_§41_ods.1_zakona_B.doc
Informačná povinnosť podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§44_ods.2_zakona.doc
Správa o zákazke podľa § 21 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§21_zakona.pdf

Názov predmetu zákazky Servisná podpora a údržba záložného systému automatizovaného zberu dát (ďalej len "AZD")
Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§41_ods.1_zakona_A.doc
Dokument_§41_ods.1_zakona_B.doc
Informačná povinnosť podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§44_ods.2_zakona.doc
Správa o zákazke podľa § 21 zákona o verejnom obstarávaní Dokument_§21_zakona.pdf