Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    História
  Medzinárodná spolupráca
  Vývoj dispečerského riadenia
  Výroba a spotreba
 
Výroba a spotreba
 
  •  
Vplyvom zlej hospodárskej situácie v medzivojnovom období postupovala elektrifikácia miest a obcí na Slovensku veľmi pomalým tempom. Podľa štatistických údajov bolo k roku 1922 elektrifikovaných 167 miest a obcí. K roku 1928 bolo elektrifikovaných iba 7 % obcí. Do konca roku 1939 dosiahol stupeň elektrifikácie obcí na Slovensku iba 27 %. Po skončení 2. svetovej vojny ( r. 1946) bolo 40,2 % obcí na Slovensku elektrifikovaných.
 
  •  
Celková spotreba el. energie v r. 1940 na Slovensku bola 509 tis.MWh pri maxime 137 MW. To je merná spotreba na jedného obyvateľa 143,8 kWh/rok. V prvých povojnových rokoch, počas rekonštrukcie vojnových škôd nastal v spotrebe elektriny útlm. Avšak následkom rozsiahleho programu rozvoja priemyslu už v roku 1950 bola celková spotreba Slovenska cca 1 mil. MWh.
 
  •  
Dynamický nárast spotreby elektriny veľkoodberateľov pokračoval až do 60. rokov, kedy sa rozvoj priemyslu orientoval na závody spracovateľského priemyslu, čo znížilo medziročné prírastky spotreby elektriny veľkoodberateľov.
 
  •  
Spotreba elektriny u maloodberateľov dynamicky narastala súbežne s dokončovaním plošnej elektrifikácie územia Slovenska a zahájením sídliskovej výstavby bytov. Až do r. 1975 sa v maloodbere prejavoval medziročný nárast spotreby cca 10 %.
 

 

 
 

Vývoj výroby a spotreby el. energie Slovenska (1920 - 2001)

 
  •  
Celková výroba el. energie na Slovensku v r. 1945 bola cca 310 GWh, z čoho 169 GWh bolo vyrobených v SE, nár. podnik a 141 GWh v priemyselných elektrárňach. Napriek výstavbe výrobných kapacít na Slovensku však pretrvávala nevyrovnaná bilancia ES Slovenska, čo bolo riešené presunmi elektrickej energie z Čiech a dovozmi zo zahraničia. Až budovaním významných výrobní (ENO, Vojany 1, Vojany 2, EBO) sa výroba elektrickej energie na Slovensku výrazne zvýšila.