Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  IGCC
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Certifikáty ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
Certifikáty ISM

Certifikácia podľa medzinárodných/národných noriem preukazuje záväzok spoločnosti k neustálemu zlepšovaniu a trvalej udržateľnosti podnikania. Tu sú umiestnené certifikáty všetkých štyroch manažérskych systémov riadenia, ktoré SEPS získala.

 

Certifikáty integrovaného systému manažérstva


Názov Dokument Veľkosť
STN EN ISO 9001:2016 – systém manažérstva kvality 256700-2018-AQ-CZS-UKAS_SVK.pdf 180 kB
STN EN ISO 14001:2016 – systém environmentálneho manažérstva 256702-2018-AE-CZS-UKAS_SVK.pdf 180 kB
STN ISO/IEC 27001:2014 – systém manažérstva informačnej bezpečnosti 268620-2018-AIS-CZS-UKAS_SVK_ISMS.pdf 180 kB
STN ISO 45001:2019 – systém manažérstva BOZP CERTIFIKÁT_ISO_45001_2018.pdf 851 kB

Ako súčasť reakcie na COVID-19 a v súlade so všeobecnými a osobitnými akreditačnými požiadavkami je platnosť certifikátov systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva predĺžená na obdobie 6 mesiacov – do 20. septembra 2021.