Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  IGCC
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Certifikáty ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
Platné Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy

Aktualizácia dokumentov Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy s účinnosťou od 1. 4. 2021

V súlade s ustanoveniami § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný vypracovať Technické podmienky prístupu a pripojenia a pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „Technické podmienky“). Technické podmienky pozostávajú z ôsmich dokumentov. Jednotlivé dokumenty sa podľa potreby pravidelne aktualizujú.

Zmeny boli vykonané v Dokumentoch A, B, E, F, N a O. Aktualizované dokumenty Technických podmienok nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2021, odkedy sa ruší účinnosť pôvodných vybraných Dokumentov TP.

Zmeny a úpravy dokumentov Technických podmienok vyplynuli najmä z potreby ich ďalšieho zosúladenia so sieťovými predpismi a zapracovania z nich vyplývajúcich metodík záväzných pre účastníkov trhu. V dokumentoch boli vykonané aj ďalšie menšie zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe a technologického vývoja.

 

Kompletné dokumenty na stiahnutie 

Dokument A
Všeobecné ustanovenia
Dokument_A_TP_ucinnost_jan-2021.pdf 1,3 MB
Dokument B
Požiadavky na PpS a vyhodnotenie RE
Dokument_B_TP_ucinnost_jan-2021.pdf 3,7 MB
Dokument C
Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
Dokument_C_TP_ucinnost_nov-2020.pdf 1,4 MB
Dokument D
Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
Dokument_D_TP_ucinnost_nov-2020.pdf 1,6 MB
Dokument E
Prílohy určené na vypĺňanie
Dokument_E_TP_ucinnost_jan-2021.xlsx 1.9 MB
Dokument F
Metodiky
Dokument_F_TP_ucinnost_jan-2021.pdf 2,3 MB
Dokument N
Kapitoly Technických podmienok notifikované EK
Dokument_N_TP_ucinnost_jan-2021.pdf 2,9 MB
Dokument 0
Plán obrany a obnovy
Dokument_O_TP_ucinnost_jan-2021.pdf 1,2 MB