Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Technické podmienky
  Aktualizácia dokumentov Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy s účinnosťou od 1. 1. 2021
 
Aktualizácia dokumentov Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy s účinnosťou od 1. 1. 2021

Dňa 23. 2. 2021 boli predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. schválené zmeny v dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy.

Zmeny boli vykonané v Dokumentoch A, B a F. Aktualizované dokumenty Technických podmienok nadobudnú účinnosť 1. 4. 2021, odkedy sa ruší účinnosť pôvodných vybraných Dokumentov TP.

Zmeny a doplnenia v uvedených dokumentoch Technických podmienok vyplynuli z potreby zosúladenia procesov s technologickým a legislatívnym vývojom, ako aj so zmenami v aplikačnej praxi vrátane súvisiacich formálnych úprav. 

 
Kompletné dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Dokument A
Všeobecné ustanovenia
Dokument_A_TP_zmeny.pdf 1,4  MB
Dokument B
Požiadavky na PpS a vyhodnotenie RE
Dokument_B_TP_zmeny.pdf 3,6 MB
Dokument F
Metodiky
Dokument_F_TP_zmeny.pdf 4,2 MB