Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Ekológia
  Environmentálna politika
  Zverejňovanie informácií (§ 33a zák.č. 17_1992 Zb. o životnom prostredí)
  Fotogaléria
 
Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia v zmysle § 33a zákona č. 17_1992 Zb. o životnom prostredí

Plynová kotolňa AB

Dokument na stiahnutie
Sprava_o_period.opravnenom_merani_emisii_2016.pdf


Kvalitatívne parametre vypúšťaných vôd - 2017, 2018, 2019,2020

Dokument na stiahnutie
Povolene_limity_znecistujucich_latok_2017.pdf
Povolene_limity_znecistujucich_latok_2018.pdf
Povolene_limity_znecistujucich_latok_2019.pdf
Povolene_limity_znecistujucich_latok_2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Rimavská Sobota

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_R.Sobota_9.2.2017.pdf
Protokol_o_skuske_R.Sobota_18.5.2017.pdf
Protokol_o_skuske_R.Sobota_21.9.2017.pdf
Protokol_o_skuske_R.Sobota_21.11.2017.pdf
Protokol_o_skuske_R.Sobota_14.3.2018.pdf
Protokol_o_skuske_R.Sobota_16.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_R.Sobota_11.9.2018.pdf
Protokol_o_skuske_R.Sobota_27.11.2018.pdf
Protokol_o_skuske_R.Sobota_6.2.2019.pdf
Protokol_o_skuske_R.Sobota_22.05.2019.pdf
Protokol_o_skuske_R.Sobota_14.08.2019.pdf
Protokol_o__skuske_R.Sobota_21.10.2019.pdf
Protokol_o__skúške_R.Sobota_19.03.2020.pdf
Protokol_o__skúške_R.Sobota_20.05.2020.pdf
Protokol_o__skúške_R.Sobota_19.08.2020.pdf
Protokol_o__skúške_R.Sobota_25.11.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Vôľa

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_Vola_16.2.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Vola_25.4.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Vola_21.9.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Vola_22.11.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Vola_14.3.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Vola_15.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Vola_11.9.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Vola_27.11.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Vola_06.2.2019.pdf
Protokol_o_skuske_Vola_22.05.2019.pdf
Protokol_o_skuske_Vola_14.08.2019.pdf
Protokol_o__skuske_Vola_21.10.2019.pdf
Protokol_o__skúške_Voľa_19.03.2020.pdf
Protokol_o__skúške_Voľa_21.05.2020.pdf
Protokol_o__skúške_Voľa_20.08.2020.pdf
Protokol_o__skúške_Voľa_26.11.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Veľké Kapušany

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_V.Kapusany_16.2.2017.pdf
Protokol_o_skuske_V. Kapusany_25.4.2017.pdf
Protokol_o_skuske_V.Kapusany_21.9.2017.pdf
Protokol_o_skuske_V.Kapusany_22.11.2017.pdf
Protokol_o_skuske_V.Kapušany_14.3.2018.pdf
Protokol_o_skuske_V.Kapusany_15.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_V.Kapusany_11.9.2018.pdf
Protokol_o_skuske_V.Kapusany_27.11.2018.pdf
Protokol_o_skuske_V.Kapusany_06.2.2019.pdf
Protokol_o_skuske_V.Kapusany_22.05.2019.pdf
Protokol_o_skuske_V._Kapusany_14.08.2019.pdf
Protokol_o__skuske_V._Kapusany_21.10.2019.pdf
Protokol_o__skúške_V._Kapušany_19.03.2020.pdf
Protokol_o__skúške_V._Kapušany_21.05.2020.pdf
Protokol_o__skúške_V._Kapušany_20.08.2020.pdf
Protokol_o__skúške_V._Kapušany_26.11.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Horná Ždaňa

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_H.Zdana_24.2.2017.pdf
Protokol_o_skuske_H.Zdana_10.8.2017.pdf
Protokol_o_skuske_H.Zdana_26.2.2018.pdf
Protokol_o_skuske_H.Zdana_13.8.2018.pdf
Protokol_o_skuske_H.Zdana_06.2.2019.pdf
Protokol_o_skuske_H.Zdana_14.08.2019.pdf
Protokol_o__skúške_H.Ždaňa_19.02.2020.pdf
Protokol_o__skúške_H.Ždaňa_19.08.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Bošáca

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_Bosaca_10.5.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Bosaca_5.12.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Bosaca_17.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Bosaca_08.11.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Bosaca_04.06.2019.pdf
Protokol_o__skuske_Bosaca_19.11.2019.pdf
Protokol_o__skúške_Bošáca_13.05.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Bystričany

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_Bystricany_10.5.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Bystricany_6.12.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Bystricany_23.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Bystricany_12.11.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Bystricany_04.06.2019.pdf
Protokol_o__skuske_Bystricany_19.11.2019.pdf
Protokol_o__skúške_Bystričany_13.05.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Spišská Nová Ves

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_SNV_18.5.2017.pdf
Protokol_o_skuske_SNV_22.11.2017.pdf
Protokol_o_skuske_SNV_16.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_SNV_28.11.2018.pdf
Protokol_o_skuske_SNV_22.05.2019.pdf
Protokol_o__skuske_SNV_22.10.2019.pdf
Protokol_o__skúške_SNV_21.05.2020.pdf
Protokol_o__skúške_SNV_26.11.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Križovany

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_Krizovany_9.5.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Krizovany_5.12.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Krizovany_17.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Krizovany_09.11.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Krizovany_03.06.2019.pdf
Protokol_o__skuske_Krizovany_13.11.2019.pdf
Protokol_o__skúške_Križovany_18.05.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Lemešany

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_Lemesany_17.5.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Lemesany_15.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Lemesany_22.05.2019.pdf
Protokol_o__skúške_Lemešany_21.05.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Levice

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_Levice_10.5.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Levice_27.11.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Levice_10.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Levice_09.11.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Levice_22.05.2019.pdf
Protokol_o__skuske_Levice_13.11.2019.pdf
Protokol_o__skúške_Levice_19.05.2020.pdf
Protokol_o__skúške_Levice_22.10.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Moldava nad Bodvou

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_Moldava_nad_Bodvou_17.5.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Moldava_nad_Bodvou_21.11.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Moldava_nad_Bodvou_15.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Moldava_nad_Bodvou_27.11.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Moldava_nad_Bodvou_22.05.2019.pdf
Protokol_o__skuske_Moldava_21.10.2019.pdf
Protokol_o__skúške_Moldava_20.05.2020.pdf
Protokol_o__skúške_Moldava_25.11.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Považská Bystrica

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_P.Bystrica_10.5.2017.pdf
Protokol_o_skuske_P.Bystrica_10.8.2017.pdf
Protokol_o_skuske_P.Bystrica_18.10.2017.pdf
Protokol_o_skuske_P.Bystrica_6.12.2017.pdf
Protokol_o_skuske_P.Bystrica_17.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_P.Bystrica_16.8.2018.pdf
Protokol_o_skuske_P.Bystrica_12.11.2018.pdf
Protokol_o_skuske_P.Bystrica_18.03.2019.pdf
Protokol_o_skuske_P._Bystrica_04.06.2019.pdf
Protokol_o_skuske_P.Bystrica_22.08.2019.pdf
Protokol_o__skuske_P.Bystrica_19.11.2019.pdf
Protokol_o__skúške_P._Bystrica_13.05.2020.pdf
Protokol_o__skúške_P._Bystrica_17.08.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Stupava

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_Stupava_9.5.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Stupava_5.12.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Stupava_17.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Stupava_09.11.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Stupava_03.06.2019.pdf
Protokol_o__skuske_Stupava_13.11.2019.pdf
Protokol_o__skúške_Stupava_18.05.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Sučany

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_Sucany_10.5.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Sucany_6.12.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Sucany_18.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Sucany_13.11.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Sucany_04.06.2019.pdf
Protokol_o__skuske_Sucany_19.11.2019.pdf
Protokol_o__skúške_Sučany_13.05.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Varín

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_Varin_10.5.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Varin_5.12.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Varin_17.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Varin_12.11.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Varin_04.06.2019.pdf
Protokol_o__skuske_Varin_19.11.2019.pdf
Protokol_o__skúške_Varín_13.05.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Liptovská Mara

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_L.Mara_14.6.2017.pdf
Protokol_o_skuske_L.Mara_12.7.2017.pdf
Protokol_o_skuske_L.Mara_19.10.2017.pdf
Protokol_o_skuske_L.Mara_6.12.2017.pdf
Protokol_o_skuske_L.Mara_26.2.2018.pdf
Protokol_o_skuske_L.Mara_18.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_L.Mara_25.9.2018.pdf
Protokol_o_skuske_L.Mara_13.11.2018.pdf
Protokol_o_skuske_L.Mara_18.03.2019.pdf
Protokol_o_skuske_L._Mara_04.06.2019.pdf
Protokol_o_skuske_L.Mara_22.08.2019.pdf
Protokol_o__skuske_L.Mara_19.11.2019.pdf
Protokol_o__skúške_L.Mara_13.05.2020.pdf
Protokol_o__skúške_L.Mara_19.03.2020.pdf
Protokol_o__skúške_L.Mara_22.10.2020.pdf


Protokoly o skúškach - ESt Medzibrod

Dokument na stiahnutie
Protokol_o_skuske_Medzibrod_8.6.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Medzibrod_27.11.2017.pdf
Protokol_o_skuske_Medzibrod_10.5.2018.pdf
Protokol_o_skuske_Medzibrod_09.11.2018.pdf
Protokol_o__skuske_Medzibrod_28.05.2019.pdf
Protokol_o__skuske_Medzibrod_13.11.2019.pdf
Protokol_o__skúške_Medzibrod_19.05.2020 .pdf
Protokol_o__skúške_Medzibrod_22.10.2020.pdf