Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Výsledky hospodárenia 2012

Výsledky hospodárenia za rok 2012

Hlavné ekonomické a technické údaje

    2012 2011
Ekonomické údaje      
Výnosy celkom EUR 457 113 504 438 653 614
Náklady celkom EUR 355 855 138 387 423 896
Zisk po zdanení EUR 78 631 786 41 599 303
EBIT EUR 101 700 401 52 029 052
ROA % 9,4 5,5
Celková zadĺženosť % 31,3 30,0
Bilančná suma EUR 840 353 960 759 055 488
Dlhodobý hmotný majetok EUR 679 247 700 675 408 239
Vlastné imanie EUR 577 219 820 531 643 731
Základné imanie EUR 81 832 584 81 832 584
Investície celkom EUR 58 067 597 89 467 848
Priemerný počet zamestnancov osoby 500 496
Technické údaje      
Množstvo EE prenesenej v prenosovej sústave MWh 30 876 061 28 341 708