Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Výsledky hospodárenia 2014

Výsledky hospodárenia za rok 2014

Hlavné ekonomické a technické údaje

    2014 2013
Ekonomické údaje      
Výnosy celkom EUR 395 199 591 458 275 280
Náklady celkom EUR 302 353 426 362 661 108
Zisk po zdanení EUR 67 464 127 69 226 243
EBIT EUR 92 726 374 95 007 316
ROA % 7,7 7,7
Celková zadĺženosť % 34,6 36,8
Bilančná suma EUR 872 305 201 903 379 491
Dlhodobý hmotný majetok EUR 752 224 981 723 707 369
Vlastné imanie EUR 570 217 630 570 635 855
Základné imanie EUR 81 832 584 81 832 584
Investície celkom EUR 89 037 974 100 592 555
Priemerný počet zamestnancov osoby 518 516
Technické údaje      
Množstvo EE prenesenej v prenosovej sústave MWh 29 603 711 28 276 810