Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Výsledky hospodárenia 2015

Výsledky hospodárenia za rok 2015

Hlavné ekonomické a technické údaje

    2015 2014
Ekonomické údaje      
Výnosy celkom EUR 401 111 538 395 199 591
Náklady celkom EUR 301 754 675 302 353 426
Zisk po zdanení EUR 72 984 344 67 464 127
EBIT EUR 99 921 342 92 726 374
Bilančná suma EUR 902 280 979 872 305 201
Dlhodobý hmotný majetok EUR 786 581 467 752 224 981
Vlastné imanie EUR 599 663 657 570 217 630
Základné imanie EUR 105 000 000 81 832 584
Investície celkom EUR 97 372 791 89 037 974
Priemerný počet zamestnancov osoby 514 518
Technické údaje      
Množstvo EE prenesenej v prenosovej sústave MWh 31 272 324 29 603 711