Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Výsledky hospodárenia 2016

Výsledky hospodárenia za rok 2016

Hlavné ekonomické a technické údaje

    2016 2015
Ekonomické údaje      
Výnosy celkom EUR 368 178 489 401 111 538
Náklady celkom EUR 291 157 041 301 754 675
Zisk po zdanení EUR 57 360 249 72 984 344
EBIT EUR 77 782 735 99 921 342
Bilančná suma EUR 902 814 621 902 280 979
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok EUR 820 367 525 796 623 321
Vlastné imanie EUR 621 066 209 599 663 657
Základné imanie EUR 105 000 000 105 000 000
Investície celkom EUR 62 302 113 97 372 791
Priemerný počet zamestnancov osoby 509 514
Technické údaje      
Množstvo EE prenesenej v prenosovej sústave MWh 29 277 046 31 272 324