Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Výsledky hospodárenia 2019

Výsledky hospodárenia za rok 2018

Hlavné ekonomické a technické údaje

    2019 2018
Ekonomické údaje      
Výnosy celkom EUR 371 667 052 365 358 239
Náklady celkom EUR 276 690 779 293 179 787
Zisk po zdanení EUR 69 305 357 50 307 558
EBIT EUR 95 434 119 72 720 761
Bilančná suma EUR 971 541 440 942 632 751
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok EUR 853 143 427 825 218 774
Vlastné imanie EUR 648 322 433 629 991 595
Základné imanie EUR 105 000 000 105 000 000
Investície celkom EUR 74 575 580 65 503 349
Priemerný počet zamestnancov osoby 546 539
Technické údaje      
Množstvo EE prenesenej v prenosovej sústave MWh 31 394 915 28 619 358