Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Odkazy
  Iné stránky
  Susedné krajiny
  PCI projekty SEPS
 
Iné stránky

 ENTSO-E
http://www.entsoe.eu

Joint Allocation Office (JAO)
https://www.jao.eu/main

 EURELECTRIC (Union of the Electricity Industry)
http://www.eurelectric.org

 CIGRÉ (International Council on Large Electric Systems)
http://www.cigre.org

 ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
http://www.urso.gov.sk

 MH SR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
http://www.economy.gov.sk