Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Profil
  O spoločnosti
  Charakteristika
  Strategické ciele
  Orgány spoločnosti
  Organizačná štruktúra
  Kontakty
  Kde nás nájdete
  Medzinárodné aktivity
  Podporili sme
  Prezentácia spoločnosti
 
Kontakty

Spoločná korešpondenčná adresa pre všetky úseky a pracoviská
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Slovenská republika

Spoločná elektronická adresa pre všetky úseky a pracoviská
Info@sepsas.sk

Spojovateľka
tel.: 02/5069 2191

Centrálna podateľňa
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Slovenská republika
Skrátené úradné hodiny pre verejnosť s účinnosťou od piatku 9.10.2020 do odvolania:

Po – Pia: 9:30 – 13:00

Generálny riaditeľ
Ing. Peter Dovhun
generálny riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
tel.: 02/5069 2552
fax.: 02/5069 2010

Úseky
tel.:  02/5069 2343

Úsek prevádzky

Ing. Miroslav Janega
vrchný riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A                                      
824 84 Bratislava 26
tel.:  02/5069 2910
fax.: 02/5069 2914

Úsek SED a obchodu

Ing. Silvia Čuntalová
vrchný riaditeľ        
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A                                      
824 84 Bratislava 26
tel.:  02/5069 2775
fax.: 02/5069 2296

Úsek ekonomiky

Ing. Jaroslav Vach, MBA
vrchný riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A                                      
824 84 Bratislava 26
tel.:  02/5069 2152
fax.: 02/5069 2198

Úsek rozvoja, investícií a obstarávania

Mgr. Martin Riegel
vrchný riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A                                      
824 84 Bratislava 26
tel.:  02/5069 2612
fax.: 02/5069 2010

Úsek ICT

Ing. Peter Dovhun
poverený riadením úseku
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A                                      
824 84 Bratislava 26
tel.:  02/5069 2307
fax.: 02/5069 2199

Úsek stratégie a medzinárodnej spolupráce

Mgr. Martin Riegel
poverený riadením úseku
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A                                      
824 84 Bratislava 26
tel.:  02/5069 2481
fax.: 02/5069 2319
 
Prevádzkové správy   

Prevádzková správa Východ

Ing. Miroslav Stančák
výkonný riaditeľ sekcie prevádzkovej správy Východ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
082 03 LEMEŠANY
tel.:  051/748 5723
fax.: 02/5069 2081 

Prevádzková správa Stred

Ing. Branislav Balko
výkonný riaditeľ sekcie prevádzkovej správy Stred
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
038 52 SUČANY
tel.:  043/424 1309
fax.: 02/5069 2088
        043/424 1353

Prevádzková správa Západ

Ing. Tomáš Pavlík
výkonný riaditeľ sekcie prevádzkovej správy Západ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
919 24 KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM
tel.: +421 906 764 730
       +421 2 5069 4730

Kontakt pre médiá
Mgr. Norbert Deák 
vedúci Odboru komunikácie 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26 
tel.:  +421 918 891 940
fax.: +421 2 5069 2209
email: komunikacia@sepsas.sk

 
Kontakt pre infozákon
Mgr. Norbert Deák 
vedúci Odboru komunikácie 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26 
tel.:  +421 918 891 940
fax.: +421 2 5069 2209

email: komunikacia@sepsas.sk