Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Profil
  O spoločnosti
  Charakteristika
  Strategické ciele
  Orgány spoločnosti
  Organizačná štruktúra
  Kontakty
  Kde nás nájdete
  Medzinárodné aktivity
  Podporili sme
  Prezentácia spoločnosti
 
O spoločnosti
Poslanie spoločnosti

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., garantuje bezpečné, spoľahlivé, kvalitné a ekonomicky efektívne prevádzkovanie prenosovej sústavy a zabezpečuje jej trvalo udržateľný rozvoj a technologické napredovanie, pričom zohľadňuje princípy ochrany životného prostredia. Ako rešpektovaný subjekt na trhu s elektrinou sa aktívnou spoluprácou so zahraničnými partnermi podieľa na rozvoji európskeho trhu s elektrinou a poskytuje kvalitné služby zákazníkom. Zároveň garantuje transparentný a nediskriminačný prístup k sústave. Spoločnosť ctí princípy spoločensky zodpovedného podnikania, dbá o zhodnocovanie aktív a vytváranie bezpečného a zdravého pracovného prostredia.
 
Motto
Naša cesta vedie k Vám
 
Meno spoločnosti
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) nie je iba zoskupením začiatočných písmen úplného názvu spoločnosti. Skrýva v sebe atribúty nami poskytovaných služieb zákazníkom:
  Spoľahlivosť Efektívnosť Progresívnosť Stabilita
 
Naše logo
Farbami nášho loga sú biela - strieborná - zelená
 logo SEPS Biela je farbou svetla - viditeľnou formou energie
Strieborná reprezentuje farbu povrchu stožiarov
Zelená vyjadruje náš vzťah k prírode, ktorú chceme chrániť.
 
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vznikla ako nezávislý právny subjekt dňa 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike.

  • obchodné meno: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  • sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
  • právna forma: akciová spoločnosť
  • identifikačné číslo: 35 829 141
  • spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.2906/B