Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Profil
  O spoločnosti
  Charakteristika
  Strategické ciele
  Orgány spoločnosti
  Organizačná štruktúra
  Kontakty
  Kde nás nájdete
  Medzinárodné aktivity
  Podporili sme
  Prezentácia spoločnosti
 
Podporili sme
 
Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava ako spoľahlivý prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a z tohto dôvodu podporuje projekty zamerané na oblasť školstva, zdravotníctva, miestnych spoločenstiev, vzdelávania, životného prostredia, kultúry, vedy, charity, sociálnej sféry a športu. Spoločenskú zodpovednosť našej spoločnosti chápeme na jednej strane ako záväzok prispievať k udržateľnému ekonomickému rozvoju Slovenskej republiky a zlepšovaniu životného prostredia, na druhej strane ako formu a spôsob prezentácie našej spoločnosti - vytvárať pozitívny obraz, s cieľom budovať dobré vzťahy s verejnosťou a šíriť všeobecnú informovanosť o spoločnosti.

Podporené projekty

9. ročník projektu „Zober loptu, nie drogy“


Nosnou myšlienkou projektu je pomôcť mladým ľudom dospievať v zdravom a zdraviu prospešnom prostredí a získať čo najviac detí základných škôl a osemročných gymnázií pre loptové hry a to najmä basketbal, futsal, florbal, miniflorbal, stolný tenis, hokejbal, hádzanú, volejbal, vybíjanú, ale i iné druhy obľúbených loptových hier žiakov na oboch stupňoch základných škôl. Projekt pomáha deťom a mládeži vytvárať profesionálne prostredie pri športových aktivitách, prítomnosťou oficiálnych rozhodcov a organizovaním akcií v priestoroch medzinárodných športovísk – miest kde športujú významní športovci. Táto forma trávenia voľného času je overiteľne a štatisticky najlepšia pre zdravý rozvoj detí. Projekt vznikol pred ôsmimi rokmi a úspešne sa rozvíja. Už pri jeho zrode myšlienku projektu podporili Ministerstvo školstva SR, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality mládeže a Ministerstvo vnútra SR. Gestormi projektu sú špičkoví slovenskí športovci – Zuzana Žirková, Richard Štochl a Ján Kozák. Cieľom projektu je získať čo najviac detí základných škôl a gymnázií pre basketbal, futsal, florbal, hádzanú, volejbal a iné športy. Tento cieľ korešponduje s dnes tak závažným celospoločenským problémom, akým je protidrogová prevencia detí na školách. Športové súťaže sa doplnia o prednášky a besedy s cieľom presvedčiť mladých ľudí, že pravidelné športovanie môže mať na ich budúcnosť podstatne lepší vplyv ako užívanie drog, a ukázať im, že efektívne využívanie voľného času na športoviskách ma pozitívny vplyv na ich kondíciu a zdravie.

Prešov Minibasketmánia 2.4.2014


Michalovce Prehadzovaná Špeciálnych ZŠ 13.5.2014


Košice Futsal /Dievčatá/ 31.3.-24.6.2014


Poltár PDLT 3.7.2014


Lučenec Malý Futbal 12.6.2014


Kysucké Nové Mesto 30.4.-13.5.2014

Podpora činnosti Slovenského paralympijského výboru

18. ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava

 
 ^ hore ^ 
Späť