Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Profil
  O spoločnosti
  Charakteristika
  Strategické ciele
  Orgány spoločnosti
  Organizačná štruktúra
  Kontakty
  Kde nás nájdete
  Medzinárodné aktivity
  Podporili sme
  Prezentácia spoločnosti
 
Strategické ciele

Vízia spoločnosti

Uvedomujúc si zodpovednosť voči aktérom trhu s elektrinou v Slovenskej republike a špecifiká vyplývajúce z geografickej polohy sa zasadzujeme o to, aby sme boli aktívnym tvorcom rozvoja systému a trhu s elektrinou, ktorý sa spolupodieľa na tvorbe pravidiel európskeho systému prenosu elektrickej energie. Vďaka technologickej vyspelosti a kvalite ľudského potenciálu sa Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., postupne stáva kľúčovým subjektom stredoeurópskeho systému prenosu elektrickej energie, ktorý je dôležitým partnerom pri prijímaní zásadných rozhodnutí v oblasti prenosu elektriny v stredoeurópskom priestore.

Strategický cieľ

Prostredníctvom technologickej vyspelosti a kvality ľudských zdrojov garantovať bezpečné, spoľahlivé a ekonomicky efektívne prevádzkovanie a riadenie prenosovej sústavy, kontinuálne prispievať k jej trvalo udržateľnému rozvoju a technologickému napredovaniu a každodennou činnosťou a kooperáciou zamestnancov jednotlivých úsekov a sekcií podporovať ambíciu spoločnosti stať sa dôležitým partnerom pri prijímaní zásadných rozhodnutí v oblasti prenosu elektriny a byť aktívnym tvorcom trhu s elektrinou v stredoeurópskom priestore.