Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Aukcie
  Profil SK / CZ
  Profil SK / PL
  Profil SK / UA
  Profil SK / HU
  Prehľad aukcií / alokácií
  Aukčná kancelária SEPS
 
Prehľad aukcií / alokácií

Prehľady - Aukcie/Alokácie

Počnúc 1.12. 2010 SEPS uviedla do prevádzky modul Prenosové služby systému Damas Energy, ktorý sa využíva na scheduling cezhraničných prenosov a prideľovanie cezhraničných kapacitných práv.

V systéme Damas Energy modul Prenosové služby:
  • sú prideľované mesačné kapacitné práva pre profil SEPS/WPS počnúc mesiacom január 2011 (jednostranná aukcia SEPS)

Ponúkaná kapacita - mesačná explicitná aukcia (DAMAS ENERGY)

Prehľad výsledkov mesačných explicitných aukcií (DAMAS ENERGY)

  • sú prideľované denné kapacitné práva pre profil SEPS/WPS počnúc 1.12.2010 (jednostranná aukcia SEPS) a denné kapacitné práva pre profil SEPS/MAVIR v období 1.12.2010 - 31.12.2010 (spoločná aukcia SEPS/MAVIR)

Ponúkaná kapacita - denná explicitná aukcia (DAMAS ENERGY)

Prehľad výsledkov denných explicitných aukcií (DAMAS ENERGY)

  • prebieha nominácia a zosúhlasovanie prenosov na cezhraničných profiloch SEPS počnúc 1.12. 2010

Prehľad pridelených prenosových kapacít a ich využitie (DAMAS ENERGY)

Počnúc 1.1. 2011 sú voľné obchodovateľné prenosové kapacity na profiloch SEPS/PSE a SEPS/MAVIR prideľované v rámci ročných/mesačných/denných koordinovaných aukcií prenosových kapacít v regióne strednej a východnej Európy. Funkciu Aukčnej kancelárie pre koordinované aukcie zabezpečuje v mene všetkých participujúcich strán CAO Central Allocation Office GmbH.
Prehľad ponúkaných kapacít a výsledkov koordinovaných aukcií pozri tu.


Počnúc 12.9.2012 skončilo prideľovanie kapacít na profile SEPS/MAVIR v denných aukciách prostredníctvom CAO, kapacity sú na dennej báze prideľované implicitne v rámci trilaterálneho spoločného česko-slovensko-maďarského day-ahead trhu s elektrinou.

 

Archív

V období od 11.1.2006 do 31.12. 2010 boli cezhraničné kapacity na profile SEPS/PSE-O prideľované v rámci koordinovaných aukcií prenosových kapacít na spoločných hraniciach ČEPS, a.s., E.ON, PSE-O, SEPS, VE-T v systéme e-Trace.

V období od 11.1.2006 do 31.8. 2009 boli cezhraničné kapacity na profile SEPS/ČEPS prideľované v rámci koordinovaných aukcií prenosových kapacít na spoločných hraniciach ČEPS, a.s., E.ON, PSE-O, SEPS, VE-T v systéme e-Trace.

Počnúc 1.9. 2009 skončilo prideľovanie cezhraničných kapacít na profile SEPS/ČEPS formou explicitných aukcií, na dennej báze sú kapacity prideľované implicitne v rámci Market coupling.

Hodnoty VOPK zverejnené v systéme koordinovaných aukcií sú prístupné na stránke e-Trace.

V období od 1.8.2006 do 30.11. 2010 boli cezhraničné kapacity na profile SEPS/MAVIR prideľované na dennej báze v rámci spoločnej dennej aukcie SEPS a MAVIR v systéme Damas.

V období od 1.3.2005 do 30.11. 2010 boli cezhraničné kapacity na profile SEPS/WPS prideľované na dennej báze v rámci jednostrannej dennej aukcie SEPS v systéme Damas.