Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Aukcie
  Profil SK / CZ
  Profil SK / PL
  Profil SK / UA
  Profil SK / HU
  Prehľad aukcií / alokácií
  Aukčná kancelária SEPS
 
Profil SK / HU

Rok 2019

Dlhodobé prideľovanie cezhraničných kapacít

V zmysle Rozhodnutia č. 0007/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav ohľadom zriadenia jednotnej prideľovacej platformy (SAP) podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719, je výkonom úloh SAP (Single Allocation Platform) poverená spoločnosť JAO Joint Allocation Office S.A.

V zmysle Rozhodnutia č. 0006/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (LTTR) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 a Rozhodnutia ÚRSO č. 0008/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil zmenu súčasného regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv podľa nariadenia FCA, sú na profile SK-HU zavedené dlhodobé aukcie prenosových kapacít.

Dlhodobé prenosové práva sú prideľované prostredníctvom spoločnosti JAO, ktorá je poverená výkonom úloh SAP.

Dlhodobé prenosové práva sú prideľované formou fyzických prenosových práv v súlade s princípom Use-It-Or-Sell-It.

Dlhodobé prenosové práva sú prideľované prostredníctvom ročných a mesačných aukcií v zmysle platných aukčných pravidiel Harmonized auction rules zverejnených na internetovej stránke JAO, pozri:

Denné prideľovanie cezhraničných kapacít

Na dennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované formou implicitných aukcií v rámci štvorstranného Market coupling CZ-SK-HU-RO. Organizátor krátkodobého day-ahead trhu v Slovenskej republike je spoločnosť OKTE, a.s. 

Organizácia krátkodobého trhu podlieha Prevádzkovému poriadku OKTE, a.s.

V prípade, že by procedúra štvorstranného Market Couplingu CZ-SK-HU-RO nemohla byť z akýchkoľvek dôvodov vyhodnotená, bude pre pridelenie cezhraničných kapacít na profile SK/HU použité záložné riešenie, a to denná tieňová explicitná aukcia, ktorá bude vykonaná v MAVIR podľa pravidiel zverejnených tu:


Vnútrodenné prideľovanie cezhraničných kapacít

Na vnútrodennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované metódou first comes - first served. Funkciu alokátora kapacít vykonáva spoločnosť ČEPS.
Bližšie informácie pozri tu

Rok 2018

Voľné obchodovateľné prenosové kapacity na profile SK/HU sú na ročnej a mesačnej báze prideľované v rámci koordinovanej aukcie prenosových kapacít. Funkciu Aukčnej kancelárie pre koordinované aukcie zabezpečuje v mene všetkých participujúcich strán JAO Joint Allocation Office.

Na dennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované formou implicitných aukcií v rámci štvorstranného Market coupling CZ-SK-HU-RO. Organizátor krátkodobého day-ahead trhu v Slovenskej republike je spoločnosť OKTE, a.s.
Organizácia krátkodobého trhu podlieha Prevádzkovému poriadku OKTE, a.s.

V prípade, že by procedúra štvorstranného Market Couplingu CZ-SK-HU-RO nemohla byť z akýchkoľvek dôvodov vyhodnotená, bude pre pridelenie cezhraničných kapacít na profile SK/HU použité záložné riešenie, a to denná tieňová explicitná aukcia, ktorá bude vykonaná v MAVIR podľa pravidiel zverejnených tu:

Na vnútrodennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované metódou first comes - first served. Funkciu alokátora kapacít vykonáva spoločnosť ČEPS.
Bližšie informácie pozri tu.

 

Archív

Rok 2017

Voľné obchodovateľné prenosové kapacity na profile SEPS/MAVIR sú na ročnej a mesačnej báze prideľované v rámci koordinovanej aukcie prenosových kapacít v regióne strednej a východnej Európy.
Funkciu Aukčnej kancelárie pre koordinované aukcie zabezpečuje v mene všetkých participujúcich strán CAO Central Allocation Office GmbH.

 Na dennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované formou implicitných aukcií v rámci trilaterálneho Market coupling CZ-SK-HU. Organizátor krátkodobého day-ahead trhu v Slovenskej republike je spoločnosť OKTE, a.s.
Organizácia krátkodobého trhu podlieha Prevádzkovému poriadku OKTE, a.s.

V prípade, že by procedúra štvorstranného Market Couplingu CZ-SK-HU-RO nemohla byť z akýchkoľvek dôvodov vyhodnotená, bude pre pridelenie cezhraničných kapacít na profile SEPS/MAVIR použité záložné riešenie, a to denná tieňová explicitná aukcia, ktorá bude vykonaná v MAVIR podľa pravidiel zverejnených tu:
Tienove_aukcie_SEPS_MAVIR_platne_od_18112014.doc

Na vnútrodennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované metódou first comes - first served. Funkciu alokátora kapacít vykonáva spoločnosť ČEPS.
Bližšie informácie pozri tu.

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

 
Späť