Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Archív mesačné voľné obchodovateľné kapacity
  Rok 2005
  Rok 2004
 
Voľné obchodovateľné kapacity

Prenosová kapacita pre cezhraničné výmeny elektriny na profile Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. / PSE-O S.A.

 
Voľné obchodovateľné kapacity na december 2005
 
Smer Kapacita
(MW)
zo SEPS 0
do SEPS 0
 
Definície
Voľná obchodovateľná kapacita pre mesiac je výkon garantovaný počas celého mesiaca, tj. pre všetky plánované režimy a predpokladané stavy ES vrátane kruhových a fyzikálnych tokov výkonu len s výnimkou plánovaného vypnutia obidvoch vedení z dôvodu pravidelnej údržby a prípadov tzv. "vyššej moci"
 
Poznámky
  • Hodnoty zohľadňujú fyzikálne rozdelenie obchodov na profile
  • Výkony v jednotlivých smeroch sú vzájomne závislé
  • Hodnoty platia pre plánované zapojenie siete a typické prevádzkové pomery s uvažovaním kritéria N-1
  • Hodnoty platia len zo strany SEPS sú len časťou hodnôt koordinovanej aukcie medzi VE-T, PSE-O a CEPS
  • Hodnoty v smeroch "zo SEPS" a "do SEPS" platia nezávisle na sebe