Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Archív ročných aukcií
  Rok 2005
 
Výsledky ročnej aukcie pre rok 2005
 
Výsledky ročnej aukcie pre rok 2005 na cezhraničnom
prenosovom profile SEPS / PSE-O konanej dňa 30. 11. 2004
 
  SEPS >> PSE PSE >> SEPS
Ponúkaná kapacita (MW) 100 450
Pridelená kapacita (MW) 90 430
Aukčná cena (EUR/MW) 438 0
 

Na profile SEPS/PSE suma požadovaných prenosových kapacít pre dovoz v platne podaných prihláškach neprekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu.
Ročné prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.
 
Na profile SEPS/PSE suma požadovaných prenosových kapacít pre vývoz v platne podaných prihláškach prekročila ponúkanú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu.
Ročné prenosové kapacity boli pridelené na základe aukcie.
 
Aukčná cena bola stanovená podľa metodiky aukcie uvedenej v pravidlách ročnej aukcie voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2005 na profile SEPS/PSE zverejnených na www.sepsas.sk