Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Služby
  Aukcie
  Scheduling
  Intraday
  Damas Energy
  ITC / CBT
  Zmluvy
  EIC Kódy
  Podporné služby
  Straty a vlastná spotreba PS
  Prenesená elektrina
 
Damas Energy

Informačný systém Damas Energy je internetovým systémom, ktorý slúži na automatizáciu obchodných a technických procesov v energetickej sústave Slovenskej republiky. Zaisťuje flexibilnú komunikáciu medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a ostatnými účastníkmi trhu - výrobcami elektriny, domácimi i zahraničnými obchodníkmi, veľkoodberateľmi elektriny či poskytovateľmi podporných služieb a v neposlednom rade i efektívnu komunikáciu medzi internými používateľmi. Systém Damas Energy každodenne zabezpečuje obojstranný prenos obchodných i technických dát a vykonáva ich spracovanie a vyhodnocovanie. 

e-Portál Damas Energy bol uvedený do produkčnej prevádzky v dvoch etapách: modul Podporné služby dňa 1.11.2009 a modul Prenosové služby dňa 1.12.2010.

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument Veľkosť
Registračné formuláre Registracny_formular_subjektu.xls
Registracny_formular_uzivatela.xls
226 kB
230 kB
Pravidlá prevádzky Damas Energy Pravidla_prevadzky.pdf 712 kB
Pravidlá / manuály Pouzivatelska_prirucka_Damas_Energy.pdf 2,02 MB
Certifikačné autority Podporovane_certifikacne_autority.pdf 48 kB 

Archív

 

Systém Damas

Pre zaistenie cezhraničného obchodovania po 1. 1. 2004 pripravila SEPS súbor technických prostriedkov, ktorý umožní hladký priebeh denných procesov zasielania realizačných diagramov a administrácie denných aukcií na cezhraničných profiloch.
 
Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Potvrdenie dovozu elektriny - popstup pri použití excelovskej šablóny Potvrdenie_Dovozu_Elektriny_xls.doc 30 kB
Nový formulár v systéme DAMAS - Potvrdenie dovozu elektriny Potvrdenie_Dovozu_Elektriny.doc 159 kB
Pravidlá prevádzky systému Damas Pravidla_prevadzky_DAMAS_ver.4.0.doc 917 kB
Oznámenie o spustení modulu DAMAS Risk management do ostrej prevádzky Oznamenie_o_spusteni_modulu_
DAMAS_Risk_management_
do_ostrej_prevadzky.doc
20 kB
Zoznam certifikačných autorít podporovaných systémom Damas Zoznam_podporovanych_certifikacnych
_autorit_systemu_Damas_v_1_4.xls
23 kB
Oznámenie - 1.8.2006 - Správa o trial dňoch Trial_dni_NakupRE_20060809.doc 54 kB
Oznámenie - 17.7.2006 - Správa o trial dňoch MAVIR_SEPS_TrialDen_v2.0.doc
Testovací certifikát - TestUnien.pfx
50 kB
3 kB
Pravidlá prevádzky DAMAS (verzia 1.7),
platné od 19.9.2006
 
XSD schémy
Pravidla_prevadzky_Damas_1_7.doc
 
XSD.ZIP
987 kB
 
6 kB
Oznámenie - 14.6.2006 - Správa o trial dňoch Oznamenie_2006_06_14.doc 46 kB
Inštalačný postup klientskej aplikácie
 
ClientApplicationSetup.msi
InstalacnyPostup.doc
 
ClientApplicationSetup.msi
91 kB
 
2 556 kB
Spoločné informačné Memorandum o vnútrodennom dojednávaní cezhraničných prenosov na hranici SEPS/ČEPS v roku 2006
 
Časový harmonogram pre doručovanie a vyhodnocovanie požiadaviek na prenos v rámci Intraday
Memorandum_Intraday.pdf
 
Harmonogram_S.doc
547 kB
 
34 kB
Pravidlá prevádzky DAMAS (verzia 1.5) platné pre rok 2006 PravidlaDamas1_5.zip 3 603 kB
Ponuka - 3.4.2006 - Pozvánka na školenie účastníkov trhu Ponuka_2006_04_03.doc 30 kB
Oznámenie - 31.3.2006 - Nedostupnosť systému v čase od 7.4.2006 do 10.4.2006 Oznamenie_2006_03_31.doc 21 kB
Oznámenie - 3.3.2006 - Správa o trial dňoch Oznamenie_2006_03_03.doc 50 kB
Oznámenie - 5.4.2005 - Denné alokácie na cezhraničnom profile SEPS/PSE-O OznamPSE-0_2005_04_05.doc 20 kB
Oznámenie - 31.3.2005 - Denné alokácie na cezhraničnom profile SEPS/PSE-O Oznam2005_03_31.doc 20 kB
Oznámenie - 16.2.2005 - Denné alokácie na cezhraničnom profile SEPS/WPS Oznam2005_02_16.doc 20 kB
Oznámenie - 20.1.2005 - Správa o trial dňoch Oznamenie_2005_01_20.doc 24 kB
Oznámenie - 1.10.2004 Oznamenie.doc 20 kB
Rozšírenie DAMAS na profily SEPS/PSE,
SEPS/MAVIR, SEPS/WPS
RozsirenieDamas.doc 26 kB
Organizácia prenosov na profile
SEPS / ČEPS od 12.1.2004
PrenosySEPS_CEPS_2004.doc 47 kB
Spustenie ostrej skúšobnej
prevádzky systému DAMAS
Spustenie_Damas.doc 26 kB
Priklady XML súborov Pre_denný_realizačný_diagram.xml 3,4 kB
Pre_dlhodobý_realizačný_diagram.xml 3,4 kB
Pre_ponuku_do_dennej_aukcie.xml 3,1 kB