Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výberové konania na PpS
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2019
  Rok 2019 - 2021
  Rok 2020
  Rok 2021
  Rok 2022
 
Výberové konania na PpS na rok 2012

Výberové konanie na obstaranie PpS pre obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012


Názov Dokument Veľkosť
Sútažné podklady na obstaranie podporných služieb na obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Sutazne podklady PpS.pdf 212 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 2 Priloha c.2 k SP Formular pre podanie ponuky.xls 42 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 3 Priloha c.3 k SP Formular sprievodneho listu.pdf 1 028 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 5 Priloha c.5 k SP Zoznam dokladov.pdf 215 kB

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady - Príloha č. 1 Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ) RZ o PpS a RE.pdf 376 kB
Kmeňové údaje a podpisová strana Prva a podpis strana RZ o PpS a RE.doc 35 kB
Prílohy k RZ o PpS a RE Priloha_c1_RE.doc
Priloha_c4_RE.doc
113 kB
58 kB
Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu k IS PPS (iba pre poskytovanie formou subdodávky) Trojstranna dohoda.pdf 151 kB
Kmeňové údaje, podpisová strana k Trojdohode Prva a podpis strana Trojdohoda.doc 37 kB
Strana tri a prílohy k Trojdohode Strana tri Trojdohoda.doc
Prilohy_Trojdohoda.doc
28 kB

113 kB

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb (PpS) pre obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 Pravidla_KVK_DVK
01_01-31_12_2012.pdf
219 kB
 
 

Vysvetľovanie súťažných podkladov


Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Otazky_a_Odpovede_I.doc 50 kB
Návrh ceny za poskytovanie PpS a RE na rok 2012 OZNAM_v1.doc 28 kB
 
Späť