Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výberové konania na PpS
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2019
  Rok 2019 - 2021
  Rok 2020
  Rok 2021
  Rok 2022
 
Výberové konania na PpS na rok 2013

Výberové konanie na obstaranie PpS pre obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013


Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 Sutazne podklady PpS.pdf 225 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 2 Priloha c.2 k SP Formular pre podanie ponuky.xls 115 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 3 Priloha c.3 k SP Formular sprievodneho listu.pdf 530 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 5 (opravená) Priloha c.5 k SP Zoznam dokladov.pdf 550 kB

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady - Príloha č. 1 Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny na rok 2013 (RZ) RZ o PpS a RE.pdf 445 kB
Kmeňové údaje a podpisová strana Prva a podpis strana RZ o PpS a RE.doc 95 kB
Prílohy k RZ o PpS a RE Prilohy RZ o PpS a RE.doc 344 kB
Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu k IS PPS na rok 2013 (Trojdohoda) - iba pre poskytovanie formou subdodávky Trojstranna dohoda.pdf 162 kB
Kmeňové údaje, podpisová strana k Trojdohode Prva a podpis strana Trojdohoda.doc 64 kB
Strana tri a prílohy k Trojdohode Strana tri Trojdohoda.doc
Prilohy_Trojdohoda.doc
62 kB

140 kB

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb (PpS) pre obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 Pravidla_KVK_DVK
01_01-31_12_2013.pdf
272 kB
 
 

Vysvetľovanie súťažných podkladov


Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Otazky_a_Odpovede_IV.pdf 520 kB
 
Späť