Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výberové konania na PpS
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2019
  Rok 2019 - 2021
  Rok 2020
  Rok 2021
  Rok 2022
 
Výberové konania na PpS na rok 2016

Výberové konanie na obstaranie PpS na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Upozornenie: dňa 25.09.2015 úprava Prílohy č.1 k Súťažným podkladom.


Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 Sutazne podklady PpS.pdf 145 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 2 Priloha c.2 k SP Formular pre podanie ponuky.xls 55 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 3 Priloha c.3 k SP Formular sprievodneho listu.pdf 20 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 5 Priloha c.5 k SP Zoznam dokladov.pdf 35 kB

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady - Príloha č. 1 Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny na rok 2016 (RZ) RZ o PpS a RE.pdf 622 kB
Prvá a podpisová strana k RZ o PpS a RE Prva a podpis strana RZ o PpS a RE.doc 122 kB
Prílohy k RZ o PpS a RE Prilohy RZ o PpS a RE.doc 627 kB
Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania podporných služieb prostredníctvom Subdodávateľa na rok 2016 (Trojdohoda) Trojdohoda 2016.pdf 263 kB
Prvá a podpisová strana k Trojdohode Prva a podpis strana Trojdohoda.doc 51 kB
Článok III a prílohy k Trojdohode Clanok III a prilohy k Trojdohode.doc 133 kB

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 Pravidla_KVK_DVK_
01_01-31_12_2016.pdf
154 kB
 
 

Vysvetľovanie súťažných podkladov


Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Otazky_a_Odpovede_IV.pdf 42 kB
 
Späť