Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výberové konania na PpS
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2019
  Rok 2019 - 2021
  Rok 2020
  Rok 2021
  Rok 2022
 
Výberové konania na PpS na rok 2018

Výberové konanie na obstaranie PpS na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Upozornenie: dňa 20.10.2017 boli upravené dokumenty Súťažné podklady PpS, Prílohy č. 2 a č. 5 Súťažných podkladov a Prílohy Rámcovej Zmluvy. Bližšie informácie sú v sekcii Vysvetľovanie súťažných podkladov.


Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Sutazne_podklady_ PpS.pdf 672 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 2 Priloha_c._2_k_ SP_Formular_pre_ podanie_ponuky.xls 52 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 3 Priloha_c._3_k_ SP_Formular_ sprievodneho_listu.pdf 244 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 5 Priloha_c._5_k_SP_ Zoznam_dokladov.pdf 248 kB

 
Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady - Príloha č. 1 Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ) RZ_o_PpS_a_RE.pdf 697 kB
Prvá a podpisová strana k RZ Prva_a_podpis_strana _RZ_o_PpS_a_RE.doc 85 kB
Prílohy k RZ Prilohy_RZ_o_PpS_ a_RE.doc 923 kB
Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania podporných služieb prostredníctvom Subdodávateľa na rok 2018 (Trojdohoda) Trojdohoda_2018.pdf 241 kB
Prvá a podpisová strana k Trojdohode Prva_a_podpis_strana _Trojdohoda.doc 50 kB
Článok III a Prílohy k Trojdohode Clanok_III_Prilohy_ k_Trojdohode.doc 131 kB

Názov Dokument Veľkosť
Pravidlá krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Pravidla_KVK_DVK_ 01_01_2018- 31_12_2018.pdf 172 kB
 
 

Vysvetľovanie súťažných podkladov


Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Otazky_a_odpovede_III.pdf 130 kB
Zmeny vo zverejnených dokumentoch Zoznam_zmien_v_ dokumentoch.pdf 51 kB
 
Späť