Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výberové konania na PpS
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2019
  Rok 2019 - 2021
  Rok 2020
  Rok 2021
  Rok 2022
 
Výberové konanie na PpS na roky 2019 - 2021

Výberové konanie na obstaranie PpS na roky 2019 - 2021


Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na roky 2019 - 2021 Suťazne_podklady_PpS _2019-2021.pdf 672 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1 Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ) - pre existujúcich poskytovateľov PpS Exist._poskyt._RZ_o_PpS _a_RE.pdf 698 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1 Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ) - pre nových poskytovateľov PpS Novi_poskyt._RZ_o_PpS _a_RE.pdf 696 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1 Prvá, tretia a podpisová strana k RZ - pre existujúcich poskytovateľov PpS Exist._poskyt._Prva_tretia _a_podp._strana_RZ_o _PpS_a_RE.docx 116 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1 Prvá a podpisová strana k RZ - pre nových poskytovateľov PpS Novi_poskyt._ Prva_a_podp._strana _RZ_o_PpS_a_RE.docx 107 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1 Prílohy k RZ - pre existujúcich aj nových poskytovateľov PpS Prilohy_k_RZ_o_PpS _a_RE.docx 993 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 2 Formulár pre podanie Cenovej ponuky Priloha_c.2_k_SP- Formular_pre_podanie _ponuky.xlsx 117 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 3 Formulár sprievodného listu Priloha_c.3_k_SP- Sprievodny_list.pdf 249 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 4 Zoznam dokumentov a dokladov Priloha_c.4_k_SP- Zoznam_dokladov.pdf 169 kB


Vysvetľovanie súťažných podkladov


Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Otazky_a_odpovede_IX.pdf 137 kB

Vyhodnotenie Výberového konania na obstaranie PpS na roky 2019 -2021


Vyhodnotenie Výberového konania na obstaranie PpS na roky 2019 - 2021 sa nachádza v sekcii Služby/Podporné služby/Vyhodnotenie výberových konaní.

Späť