Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výberové konania na PpS
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2019
  Rok 2019 - 2021
  Rok 2020
  Rok 2021
  Rok 2022
 
Výberové konania na PpS na rok 2020

Výberové konanie na obstaranie PpS na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na rok 2020 Sutazne_podklady_PpS_2020.pdf 250 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ) - pre existujúcich poskytovateľov PpS
Priloha_c.1_Dodatok c.1 k RZ_2020_existujuci_poskytovatelia_PpS.pdf 452 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Prvá, druhá a podpisová strana k Dodatku č.1 RZ - pre existujúcich poskytovateľov PpS
Priloha_c.1_Dodatok c.1 Prva_
druha_a_podp_strana_2020_existujuci
_poskytovatelia_PpS.docx
56 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Rámcová zmluva o poskytovaní PpS a dodávke regulačnej elektriny (RZ) - pre nových poskytovateľov PpS
Priloha_c.1_Ramcova_zmluva_
2020_novy_poskytovatelia_PpS.pdf
1070 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Prvá a podpisová strana k RZ - pre nových poskytovatelov PpS
Priloha_c.1_Ramcova_zmluva_
2020_Prva_a_podp_strana_novy_
poskytovatelia_PpS.docx
116 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 1
Prílohy k RZ - pre nových poskytovateľov PpS
Priloha_c.1_Prilohy_k_Ramcovej_
zmluve_2020_novy_poskytovatelia_PpS.docx
134 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 2
Formulár pre podanie ponuky
Priloha_c.2_k_SP_Formular_pre
_podanie_ponuky_2020.xlsx
88 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 3
Formulár sprievodného listu
Priloha_c.3_k_SP_Formular
_sprievodneho_listu_2020.pdf
117 kB
Súťažné podklady - Príloha č. 4
Zoznam dokladov
Priloha_c.4_k_SP_
Zoznam_dokladov_2020.pdf
118 kB

Vysvetľovanie súťažných podkladov


Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Otazky_a_odpovede_PpS_IV 101 kB

Pravidlá Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Názov Dokument Veľkosť

Pravidlá Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

(platné do 30.9.2020)
Pravidla_KVK_DVK_
01_01_2020-
31_12_2020.pdf
105 kB


Názov Dokument Veľkosť

Pravidlá Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020.

(platné od 01.10.2020)
Pravidla_DVK_
01_10_2020-
31_12_2020.pdf
571 kB