Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Služby
  Aukcie
  Scheduling
  Intraday
  Damas Energy
  ITC / CBT
  Zmluvy
  EIC Kódy
  Podporné služby
  Straty a vlastná spotreba PS
  Prenesená elektrina
 
Prenesená elektrina

Rok Straty elektriny pri
prenose
Množstvo prenesenej
elektriny
Energetická účinnosť
prenosu
2011 293 993 MWh 28 341 708 MWh 98,96%
2012 329 709 MWh 30 876 061 MWh 98,93%
2013 275 655 MWh 28 276 810 MWh 99,03%
2014 294 783 MWh 29 603 711 MWh 99,00%

Pozn.: V zmysle Prílohy č. 4 k vyhláške č. 88/2015 Z. z. do energetickej účinnosti prenosu od roku 2015 vstupuje aj vlastná spotreba elektriny pri prenose.

Rok Množstvo elektriny na vstupe do prenosovej sústavy Straty elektriny pri prenose Vlastná spotreba elektriny pri prenose * Energetická účinnosť prenosu
MWh MWh MWh %
2015 31 272 324 306 584 8 824 98,99
2016 29 277 046 286 956 8 736 98,99
2017 31 975 123 344 939 8 676 98,89
2018 28 619 358 276 649 8 664 99,00
2019 31 394 915 325 467 8 930
98,93
2020 31 524 325 385 644 8 896
98,75

* Vlastná spotreba elektriny pri prenose predstavuje množstvo nameranej vlastnej spotreby na výstupoch z prenosovej sústavy.