Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výberové konania
  Roky 2009-2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2018 - dokup
  Rok 2019
  Rok 2020 - zrušené
  Rok 2020 - nové
 
Rok 2012
 

Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave
a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2012.


Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vyhlasuje výberové konanie na hore uvedený predmet zákazky. Výberové konanie bude realizované v dvoch etapách:

I. Etapa - vypracovanie, predloženie a vyhodnotenie žiadostí o účasť vo výberovom konaní - Časť III. Súťažných podkladov
    • záujemca predloží podklady na registráciu v zmysle Súťažných podkladov

    • po vyhodnotení bude záujemcovi zaslané oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti registrácie najneskôr do 14.06.2011

    • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 17. kalendárny deň odo dňa zverejnenia Súťažných podkladov na internetovej stránke SEPS, a. s., (bod 10 Súťažných podkladov)

II. Etapa – výzva na predloženie ponúk, predloženie a vyhodnotenie ponúk – Časť IV., V. a VII. Súťažných podkladov
  • výzva na predloženie ponúk bude zaslaná iba úspešným záujemcom/ uchádzačom z I. Etapy a iba tí sa môžu zúčastniť predkladania ponúk v rámci tejto II. Etapy
  • v tejto časti výberového konania nebudú vysvetľované žiadne otázky k Súťažným podkladom
Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.
 
Dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady 06_sutaz_podklady.doc 202 kB
Návrh zmluvy - Príloha č.1 k SP 06a_zmluva_VK_straty_vs_ES.pdf 06a_prva_a_podpis_strana.doc 376 kB
63 kB
Príloha č.2 k SP 06b_priloha_2.doc 89 kB
Príloha č.3 k SP 06c_priloha_3.doc 39 kB
Príloha č.4 k SP 06d_priloha_4.doc 34 kB
 

Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Otazky_odpovede_07_06_2011.doc 61 kB
Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky 29 kB
Vysvetľovanie ponúk Otazky_a_Odpovede_Ponuk.doc 44 kB
 
 

Prehľad množstva elektriny nakúpenej na krytie strát v PS a pre vlastnú spotrebu ESt.

 

Množstvo elektriny nakúpenej na krytie strát v PS
a pre vlastnú spotrebu ESt. na rok 2012

Subjekt Množstvo elektriny
Repower Slovenská republika s.r.o. 137 641 MWh
SE Predaj, s.r.o. 104 710 MWh
Spolu 242 351 MWh