Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výberové konania
  Roky 2009-2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2018 - dokup
  Rok 2019
  Rok 2020 - zrušené
  Rok 2020 - nové
 
Rok 2019

Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2019 - ročné pásmo

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., vyhlasuje výberové konanie na hore uvedený predmet zákazky. VK je organizované na dodávku elektriny od 01.01.2019 do 31.12.2019.

  • príprava a predkladanie ponuky - Časť III. Súťažných podkladov,
  • uchádzač predloží jednu Ponuku VK, doklady a dokumenty v zmysle Súťažných podkladov,
  • lehota na predloženie Ponuky VK uplynie 23.03.2018 o 09:30,
  • po vyhodnotení bude uchádzačovi zaslané oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti Ponuky VK najneskôr do 03.04.2018,
  • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 2 pracovné dni pred lehotou na predloženie Ponuky VK (bod 10 Súťažných podkladov).

Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady Súťažné podklady VK na nákup elektriny na krytie strát v PS na rok 2019 - ročné pásmo.pdf 553 kB
Príloha č.1 k SP Príloha č. 1 k SP – Rámcová zmluva na nákup elektriny na krytie strát v PS a pre VS ESt na rok 2019.pdf
Prvá a podpisová strana k Rámcovej zmluve.doc
Osoby poverené k Rámcovej zmluve.doc
377 kB

33,5 kB
56,0 kB
Príloha č.2 k SP Príloha č. 2 k SP - Formulár cenovej ponuky - ročné pásmo.doc 90,5 kB

Vysvetľovanie súťažných podkladov

Názov Dokument Veľkosť
Vysvetľovanie súťažných podkladov Vysvetlenie_2019_SP4.pdf 204 kB

Prehľad cenových ponúk

Názov Dokument Veľkosť
Prehľad cenových ponúk Prehlad_CP_2019.pdf 202 kB

Vyhodnotenie výberového konania

Názov Dokument Veľkosť
Vyhodnotenie výberového konania Vyhodnotenie_VK_2019.pdf 135 kB


Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2019 – pásmové produkty


I. Etapa výberového konania – Vyhotovenie žiadosti o účasť (Kvalifikačná etapa)
  • vyhotovenie, predloženie a vyhodnotenie Žiadosti o účasť vo výberovom konaní - Časť III. Súťažných podkladov,
  • lehota na predloženie Žiadosti o účasť uplynie 23.03.2018 o 09:30,
  • výsledok vyhodnotenia Žiadosti o účasť bude záujemcovi oznámený do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie Žiadosti o účasť,
  • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 2 pracovné dni pred lehotou na predloženie Ponuky VK (bod 10 Súťažných podkladov).

II. Etapa výberového konania – Predkladanie ponúk a ich vyhodnotenie
  • výzva na predloženie ponuky, prijatie a vyhodnotenie ponúk – Časť IV., V. a VI. Súťažných podkladov
  • výzva na predloženie ponuky bude zaslaná iba úspešným záujemcom z I. Etapy a iba tí sa môžu zúčastniť predkladania ponúk v rámci tejto II. Etapy
  • v tejto časti výberového konania nebudú vysvetľované žiadne otázky k Súťažným podkladom
Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady Súťažné podklady_VK na nákup elektriny v PS a pre vlastnú spotrebu ESt na rok 2019 - pásmové produkty.pdf 523 kB
Príloha č.1 k SP Príloha č. 1 k SP – Rámcová zmluva na nákup elektriny na krytie strát v PS a pre VS ESt na rok 2019.pdf
Prvá a podpisová strana k Rámcovej zmluve.doc
Osoby poverené k Rámcovej zmluve.doc
377 kB

33,5 kB
56,0 kB
Príloha č.2 k SP Príloha č. 2 k SP - Formulár cenovej ponuky - pásmové produkty.doc 126 kB
Príloha č.3 k SP Príloha č. 3 k SP - Popis typov pásmovej dodávky elektriny.pdf 176 kB