Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výberové konania
  Roky 2009-2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Rok 2014
  Rok 2015
  Rok 2016
  Rok 2017
  Rok 2018
  Rok 2018 - dokup
  Rok 2019
  Rok 2020 - zrušené
  Rok 2020 - nové
 
Rok 2020 - nové

Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2020 – pásmové produkty

I. Etapa výberového konania – Vyhotovenie žiadosti o účasť (Kvalifikačná etapa)
  • vyhotovenie, predloženie a vyhodnotenie Žiadosti o účasť vo výberovom konaní - Časť III. Súťažných podkladov,
  • lehota na predloženie Žiadosti o účasť uplynie 06.09.2019 o 09:30,
  • výsledok vyhodnotenia Žiadosti o účasť bude záujemcovi oznámený do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie Žiadosti o účasť,
  • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 2 pracovné dni pred lehotou na predloženie Ponuky VK (bod 10 Súťažných podkladov).

II. Etapa výberového konania – Predkladanie Cenových ponúk a ich vyhodnotenie
  • výzva na predloženie Cenových ponuky, prijatie a vyhodnotenie Cenových ponúk – Časť IV., V. a VI. Súťažných podkladov
  • výzva na predloženie Cenovej ponuky bude zaslaná iba úspešným záujemcom z I. Etapy a iba tí sa môžu zúčastniť predkladania Cenovej ponúk v rámci tejto II. Etapy
  • v tejto časti výberového konania nebudú vysvetľované žiadne otázky k Súťažným podkladom
Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznámenia.

Dokumenty na stiahnutie

Názov Dokument Veľkosť
Súťažné podklady Súťažné podklady_VK na nákup elektriny v PS a pre vlastnú spotrebu ESt na rok 2020 - pásmové produkty aktualizované_22.08.2019.pdf 398 kB
Príloha č.1 k SP Príloha č. 1 k SP – Rámcová zmluva na nákup elektriny na krytie strát v PS a pre VS ESt na rok 2020.pdf
Prvá a podpisová strana k Rámcovej zmluve.doc
Osoby poverené k Rámcovej zmluve.doc
350 kB

37,2 kB
37,5 kB
Príloha č.2 k SP Príloha č. 2 k SP - Formulár Cenovej ponuky - pásmové produkty aktualizované_22.08.2019.doc 96 kB

Vysvetľovanie súťažných podkladov

Názov Dokument Veľkosť
Vysvetlenie súťažných podkladov Vysvetlenie_2020_SP_v2.pdf 188 kB

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov Dokument Veľkosť
Výzva na predloženie Cenovej ponuky
zo dňa 1.10.2019
Vyzva_PP_1.10.2019.pdf 157 kB
Výzva na predloženie Cenovej ponuky
zo dňa 4.10.2019
Vyzva_PP_4.10.2019.pdf 121 kB
Výzva na predloženie Cenovej ponuky
zo dňa 15.11.2019
Vyzva_PP_15.11.2019.pdf 118 kB

Vyhodnotenie Cenových ponúk

Názov Dokument Veľkosť
Vyhodnotenie Cenových ponúk
zo dňa 3.10.2019
Vyhodnotenie Cenových ponúk 3.10.2019.pdf 309 kB
Vyhodnotenie Cenových ponúk
zo dňa 8.10.2019
Vyhodnotenie_Cenovych_ponuk_8.10.2019.pdf 304 kB
Vyhodnotenie Cenových ponúk
zo dňa 19.11.2019
Vyhodnotenie_Cenovych_ponuk_19.11.2019.pdf 299 kB