Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Technické údaje
  Základné údaje
  Schémy siete
  Vybrané ukazovatele
  Inštalovaný výkon
 
Základné údaje prenosovej sústavy

 Základné údaje o prenosovej sústave za rok 2019

 Vonkajšie elektrické vedenia - dĺžky vedení

Napätie
(kV)
Dĺžka trasy vedenia (km) Rozvinutá dĺžka
(km)
jednoduché dvojité VSV celkom
400 1 341,470 379,728 18,678 1 739,876 2 138,282
220 507,425 141,113 0,000 648,538 825,886
110 0,254 21,093 18,678 40,025 79,796
Spolu 1 849,149 541,934 37,356 2 428,439 3 007,729

Vonkajšie elektrické vedenia - počet stožiarov

Napätie
(kV)
Jednoduché
(ks)
Dvojité
(ks)
VSV
(ks)
Celkom
(ks)
400 3 877 1 188 64 5 129
220 1 572 456 0 2 028
110 1 81 0 82
Spolu 5 450 1 725 64 7 239

Elektrické stanice

Napätie
(kV)
Počet rozvodní
(ks)
Počet polí
(ks)
400 19 135
220 6 42
110 1 24
Spolu 26 201

Vývoj počtu rozvodní

Sieťové transformátory

Prevod napätia
(kV/kV)
Počet transformátorov
(ks)
Celkový výkon
(MVA)
400/220 3 1 400
400/110 29 8 730
220/110 8 1 600
Spolu 40 11 730

Vývoj počtu transformátorov  

Inštalovaný výkon transformátorov v MVA

Ochrany a automatiky

Napätie
(kV)
Počet ochrán
digitálnych
(ks)
Počet ochrán elektromech.
(ks)
Počet ochrán elektronických
(ks)
Počet ochrán
hybridných
(ks)
400 650 10 27 2
220 147 11 11 0
110 183 10 0 0
35 32 3 0 0
33 60 0 0 0
22 7 17 0 0
10.5 59 22 3 0
6.3 9 0 0 0
0.4 17 0 0 0
kostra 37 0 4 0
Spolu 1 201 73 45 2

Prehľad ochrán a automatík v elektrických staniciach podľa druhu